Online pénztárgép beszerzésének menete

Üzembe helyezési kód igénylése a NAV-tól

Az erre rendszeresített nyomtatványon (PTGREG) keresztül a következő vásárlói adatok megjelölésével be kell jelenteni személyesen vagy ügyfélkapun keresztül (könyvelő is megteheti) a pénztárgép vásárlási szándékát:

 • név
 • adószámát
 • székhelyét
 • pénztárgép üzemeltetési helyét
 • üzemeltetési helye szerinti üzlet nevét (ha van ilyen)

A bejelentést követően a NAV – elektronikus bejelentés esetén 5 napon belül, postai bejelentés esetén 8 napon belül – megküldi az üzembe helyezési kódot.
Csak ennek a kódnak a birtokában kezdheti meg pénztárgépe beszerzését!

Kitől szerezheti be a pénztárgépet?

FONTOS! Csak olyan helyről vásároljon pénztárgépet, ahol a kereskedő cég vagy vállalkozó szerepel a NAV által kiadott listában, továbbá az üzembehelyezést (megsemélyesítést) és a gép kezdeti programozását a cég NAV által kiállított igazolvánnyal és plombanyomóval rendelkező műszerésze végzi.

Milyen iratok szükségesek a pénztárgép megrendeléséhez?

Társaságok esetén:

 • NAV üzembe helyezési kód
 • Cégkivonat
 • Közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány, vagy az azzal egyenértékű ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta (amennyiben nem az aláírásra jogosult vásárol, akkor az aláírási címpéldány mellé az aláírási címpéldányon szereplő személy által adott meghatalmazás is szükséges, hogy a szerződéskötő a cég nevében aláírhat.)
 • A szervezet nevében eljáró személy okmányai (személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya)
 • Amennyiben nem az aláírásra jogosult az ügyintéző kérjük meghatalmazás kitöltését
 • Meghatalmazás: Kérje üzletünkben a megfelelő formanyomtatványt.

Egyéni vállalkozás esetén:

 • NAV üzembe helyezési kód
 • Vállalkozói igazolvány, vagy vállalkozói regisztrációs lap
 • A vállalkozó nevében eljáró személy okmányai (személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya)
 • Amennyiben nem a vállalkozó az ügyintéző, kérjük meghatalmazás kitöltését
 • Meghatalmazás: Kérje üzletünkben a megfelelő formanyomtatványt.

A pénztárgép megrendelése

A készleten lévő pénztárgépet a megrendelést követő munkanapon átveheti!

Mobil adatkapcsolatra vonatkozó szolgáltatási szerződés megkötése

A pénztárgépben működő SIM chipre, azaz mobil adatkapcsolatra vonatkozóan, a vásárlással egyidejűleg szolgáltatási szerződés megkötése szükséges. Ennek a szolgáltatási szerződésnek fix havidíja – rendeletben rögzített maximált hatósági ára – van.